საქართველოსა და თურქეთს შორის სატრანსპორტო სფეროში შეთანხმება გაფორმდა